Posiadacze karnetów
Kategoria I Kategoria II Kategoria III
35.0 30.0 25.0
Posiadacze karnetów (ulgowy)
Kategoria I Kategoria II Kategoria III
30.0 25.0 20.0